SIY (Search Inside Yourself) İş Yerinde Mindfulness Eğitimi

Google’da doğan Mindfulness temelli duygusal zeka eğitimi bilimsel olarak desteklenmiş bir programdır. Liderlere odaklanma becerilerini, öz farkındalıklarını ve psikolojik dayanlıklıklarını geliştirmek için  ihtiyaçları olan araçları sunar.

SIY (Search Inside Yourself) Ne Yapar?

SIY (Search Inside Yourself) geleneksel mindfulness uygulamalarını modern nörobilim ile birleştiren kurumsal bir eğitimdir. Çalışanların her biririn kendi içlerindeki en iyi versiyonlarına ulaşmaları ve ortaya çıkarmaları için yardımcı olur. Yüz yüze eğitimler, bireysel değerlendirmeler ve sürekli devam eden takip programları ile karmaşık ve hızlı tempolu devam eden günümüz toplumda, bireylere duygusal zeka becerini geliştirmeleri için yardım eder.

SIY (Search Inside Yourself) Programı’nın Temelleri

Search Inside Yoursef Programı Google’da dünyayı değiştime hayali ile doğmuştur. Program 2007 yılında en bilinen ve öncü mindfulness, nörobilim ve duygusal zeka uzmanlarının Google’ın kendi çalışanları için bir eğitim oluşturmasıyla başladı. Böylece SIY Google içinde en bilinen program haline geldi. Programa Google dışından ilgi çok fazla oldu ve böylece 2012 yılında kar amacı olmayan kuruluş olan  Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI)  kuruldu. O tarihten itibaren, Search Inside Yourself dünya çapında bilinen bir program haline geldi. SIYLI, Google’da ve diğer kurumlarda, kar amacı olmayan kuruluşlarda ve devlet kurumlarında uygulanmaya devam etmektedir.

SIY (Search Inside Yourself) Programı’nın adını kendi içini araştırmak olarak çevirebiliriz. Buradaki mizah her aramanın Google’da değil kendi içimizde yapılmasına vurgu yapılmasıdır.

SIY Programı’nın İçeriği

(SIY) Search Inside Yourself  Programı, dikkat ve mindfulness çalışmalarını kullanarak, iş yerindeki çalışanlarda yüksek performans, güçlü işbirliği ve liderlik becerileri için gerekli olan duygusal zekanın geliştirilmesini amaçlar. Programın üç ana bileşeni vardır: duygusal zeka, midfulnes ve nörobilim.

Duygusal Zeka

İş yeri ile ilgili çalışmalar duygusal yeterliliğin performansı, etkili çalışmayı ve iyi oluş halini belirlediğini destekler.

Mindfulness

Araştırmalar Mindfulness’ın içsel gelişimi oluşturan farkındalık, öz denetimi ve duygusal beceriyi destekleyen en temel beceri olduğunu göstermektedir.

Nörobilim

Nörobilim, dikkatimizi yönlendirme biçimimizin, oluşturduğumuz zihinsel alışkanlıklarımızı, duygularımızı ve deneyimlerimizin sonucunu yönlendirdiğini gösterir.

Search Inside Yourself

Programın Faydaları

 • İletişim ve işbirliği becerilerini geliştirir.
 • Üstün liderlik becerilerini arttırır.
 • Stres seviyesini azaltır ve iyi oluş halini arttırır.
 • Yaratıcılığı ve inovasyonu arttırır.

SIY (Search Inside Yourself) Programını Özel Yapan Nedir?

The Search Inside Yourself (SIY) Programı temelini nörobilim, mindfulness ve duygusal zekayı birleştiren bilimsel bir yaklaşımdan almaktadır. Programın yapısı oldukça interaktiftir. Yaklaşık olarak üçte biri içeriğe dair bilgi (Mindfulness nedir?, Duygusal zeka nedir? Nasıl geliştirilir?, Faydaları nelerdir?,Nasıl uygulanır?) içerir. Üçte ikisi de birebir ve grup iletişimini, dikkat geliştirici uygulamaları, dinleme ve yazma egzersizlerini içeren deneyimsel uygulamalardır. Her program katılımcıların ihtiyaçlarına göre özel olarak oluşturulur.

SIY (Search Inside Yourself) Programında Neler Öğreneceksiniz?

Mindfulness

Duygusal zeka alanında bir lider olan Daniel Goleman, duygusal zeka gelişiminin mindfulness ile geliştirilebilen bir yetenek olan farkındalığa bağlı olduğunu söyler. Şimdiki an içerinde gerçekleşenlerin farkında olma ve gerçekleşenlere karşı açık olma anlamına gelen mindfulness zihnin stabil olmasını ve hislerin, düşüncelerin ve davranışların farkında olunmasını sağlar. Mindfulness özellikle daha zorlayıcı durumlarda daha iyi karar almaya duygusal dengeye yardım eder. SIY Programı Mindfulness’ın arkasındaki nörobilim Mindfulness’ın duygusal farkındalığı, sakin ve açık bir zihini ve kişiler arası etkinliği geliştiren temel beceri olduğunu öğretir

Öz-Farkındalık

Zorlayıcı durumlar, tepkilerimiz ve davranış kalıplarımız ve iletişimdeki liderlik becerilerimiz hakkında keskin bir duyuya sahip olmamızı gerektirir. SIY Programındaki öz farkındalık çalışması duyguların, alışkanlıkların, davranış kalıplarının algılanmasını geliştirir. Özellikle yenilgiler sonucunda ortaya çıkan istenmeyen duygular altında ezilmeden, bu duygulardan nasıl işe yarar bir bilgi elde edeceğinizi öğrenirsiniz.

Bunun sonucunda:

 • Sahip olduğunuz duygu çeşitliliği ile rahat kalabilmeyi
 • Duygularınızı kesin olarak değerlendirebilmeyi
 • Öz güveninizi geliştirmeyi öğrenirsiniz.

Öz Düzenleme

Sahip olduğumuz fırsatları ve bizi zorlayan şeyleri yönetebilmek için tepkilerimizi ve yanıtlarımızı güvenli bir şekilde düzenleyebilmemiz gerekir. SIY Programı öz farkındalığı geliştirerek, duygusal ‘’tetikleyicileri’’ ve diğer zorlayıcı durumları tanımlamayı ve onlarla çalışmayı öğretir. Programın öz düzenleme modülünde duygusal olarak sizi etkileyen durumlarla  çalışacağınız birçok uygulamayı deneyimlerseniz.

 • Bunun sonucunsa duygusal tetikleyecilere tepki vermeden önce durabilmeyi öğrenirsiniz.
 • İçsel gücünüzü geliştirip zorlayıcı durumları üretken bir biçimde yönetebilme becerisini öğrenirsiniz.
 • Psikolojik dayanıklılığınızı, yenilgilere dürtüsel olmayan yanıt verebilme becerinizi arttırırsınız.

Motivasyon

İşiniz ve iş dışındaki yaşamınız, değerleriniz ve duygularınız ile  aynı doğrultuda olduğu zaman, yaptığınız işe daha çok kendinizi verirsiniz ve hedeflerinize ulaşmada daha başarılı olursunuz.

 • Davranışlarınızı yönlendiren değerlerinizi fark eder ve ortaya çıkarırsınız.
 • Daha büyük hayaller kurmanızı sağlayan ve motivasyonuzu arttıran uygulamalar öğrenirsiniz.
 • Duygusal ve bilişsel dayanıklılığızı geliştirecek ve sizi hedeflerinize ulaştıracak öğrenilebilir becerilerle uygulamalar yaparsınız.

Empati 

Etkin liderler ve grup üyeleri iş arkadaşlarını anlayabilen ve güven ilişkileri kurabilen kişilerdir. Empatinin bilimini ve uygulamasını anlamak, takım üyelerinin birbirlerinin  farklılıklarına daha açık ve kapsayıcı olmalarını destekler. SIY empatiyi geliştirerek, diğerler insanların hislerini ve bakış açılarını anlama becerinizi güçlendirir.

 • Empatinin nörobilimsel temellerini anlamanızı sağlar.
 • Kibarlık, iyi niyet ve objektif olma ile ilgili zihinsel becerilerinizi geliştirmenizi sağlar.
 • İlişkilerdeki duygusal havayı anlayıp uyum içinde olmayı öğrenirsiniz.

Liderlik Becerileri

Duygusal zeka temel bir liderlik becerisidir. Zorlu kararlar alırken dahi çevrenizdekilere şefkatli yaklaşabilmeyi öğretir. Duygularımıza, bakış açımıza ve ilişkilerdeki benliğimize karşı iç görüyle iletişim kurmayı öğretir.

 • Şefkatle etkileşim kurabilme becerisini öğretir.
 • Güçlü duygular yaşadığımız görüşmelerde bile olumlu bir sonuca varabileceğimize dair bir güven geliştirir.
 • Başkalarını yönetebilmek için gerekli olan duygusal cesareti geliştirir.

SIY birçok ülkede teknoloji, enerji, bankacılı, biotek ve medikal, sigortacılık,oyunlaştırma, telekominasyon, yazılım ve bunun gibi çeşitli sektörlerdeki sayılı birçok firmada uygulanmıştır. Bunlardan bazıları:

Search Inside YourselfSearch Inside Yourself