Mindfulness Institute 2015 yılında Doç. Dr. Zümra Atalay tarafından kurulmuştur. MBSR, MBCT ve diğer Mindfulness (bilinçli farkındalık) temelli müdahaleleri öğretmek ve bunları aynı zamanda üye olduğu Avrupa Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği Etik Grubu’nun ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek temel anlayışıdır.

Bu Etik İlkeleri; şeffaflık, programın bütünlüğe saygı duymak, süregiden öğrenim ve alıştırma yapmak, sınırlarını kabul etmek, katılımcılarla olan ilişkinin sorumluluğu, konuyla ilgilenen diğer öğretmenlere saygı göstermek, ideolojik (fikirsel) tarafsızlık ana başlıkları altında sıralayabiliriz.

Doç. Dr. Zümra Atalay

Doç. Dr. Zümra Atalay MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Doktora tezi de bu iki konu üzerinedir. Doktora sonrası çalışmasını Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde “Mindfulness ve Psikolojik İhtiyaçlar” üzerine yapmıştır. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır.

Uzmanlık alanı olan Bilinçli-farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA’nın uluslararası eğitmenidir. EAMBA (Europian Association of Mindfulness Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Üniversitedeki çalışmalarının yanısıra kendi özel ofisinde düzenli aralıklarla MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi)  grup çalışmaları, eğitimler ve bireysel görüşmeler düzenlemektedir. Mindfulness: Şimdi ve Burada kitabının yazarıdır. 

Uzman Klinik Psikolog Özge Sezen

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında ‘‘Normal gelişim gösteren çocuklar ve otizmli çocuklarda, nesne tanıma ve sembolik oyun arasındaki ilişki’’ konulu çalışması kapsamında çocuklarda dil ve sosyal becerilerin gelişimini inceledi.

“Üniversite öğrencilerinin zaman  perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi” konulu yüksek lisans teziyle mezun olarak Uzman Klinik Psikolog ünvanı almıştır.

Mindfulness Institute bünyesinde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır.

www.ozgesezen.com

Mindfulness Institute Bünyesinde Yapılan Eğitim ve Projeler:

  1. Mindfulness Institute bünyesinde ”birinci nesil mindfulness temelli müdaheleler” olarak adlandırılan (Crane ve arkadaşları, 2017) 8 haftalık MBSR ve MBCT eğitimleri
  2. MBSR ve MBCT Eğitici Eğitmenliği (IMA-Institute for Mindfulness-Based Approaches)
  3. Mindfulness Temelli Terapilere Giriş Eğitimi
  4. Kurumlarda Mindfulness / Farkında İşyeri Programı
  5. Okullarda Mindfulness 
  6. Sosyal Sorumluluk Projeleri