Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (Mbsr) Nedir?

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (Mbsr), Meditasyon öğretileri dahilinde mindful olmayı öğretmeye odaklanan bir grup programıdır. MBSR, fiziksel veya zihinsel acıdan şikayetçi olan farklı özelliklerdeki hastalara uygulanan stres azaltma amaçlı düzenlenen bilinçli farkındalık yaklaşımıdır.

Bu program Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1979 yılında MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde hayata geçirilmiştir.

Önceleri sadece kronik ağrısı olan hastaları iyileştirmek, onların ağrılarını azaltmaktan ziyade, onların ağrı ile olan ilişki biçimlerini değiştirmek için hazırlanmış bir programdır. Daha sonraları ise stres, zorlayıcı durum ve duygularla baş etme amaçlı kullanılmıştır. MBSR programı destekleyici, önleyici, tamamlayıcı veya yalnızca kendi başına bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu kapasiteyi günlük hayatımızla bütünleştirmek, yoğun bir şekilde fiziksel semptomlarla ve zor duygularla mücadele ederken dayanılabilecek bir kaynak sağlar.

MBSR Kimler İçindir?

Öncelikli olarak günlük yaşamda bizi zorlayan duygu ve durumlarla ustaca ve bilgece baş etmek isteyen herkes için uygundur.

Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul (meditasyon uygulayıcısı olmak, ruh sağlığı alanı çalışanı olmak, klinik tanıya sahip olmak, yaş, cinsiyet) yoktur.

Program şu anda Amerika’da ve Avrupa’daki birçok sağlık hizmeti enstitüsünde sunulmaktadır. Hedef gruplar; kronik fiziksel ağrıları, kanser ya da kaygı, depresyon, tükenmişlik yaşayan kişileri de içerir. Ayrıca program klinik olmayan öğrenci, terapist ve mahkum nufüslarına da uygulanmıştır.

MBSR Uygulayıcılarının Özellikleri

Öncelikle uygulayıcıların gerekli sertifikasyon ve formasyon sürecinden geçmiş olması önemlidir.

Fakat bu tek başına yeterli değildir…

Uygulayıcıların en önemli özelliği, kendi süreçlerinden geçmiş ve mindfulness uygulamalarını formal ve informal şekilde yaşamlarında devam ettiren kişiler olmalarıdır. Çünkü bir şey hakkında bahsetmek ile onu deneyimlemek birbirinden farklı şeylerdir. Anlamak için süreçlerden geçmek ve üzerinizde uygulamak gerekir.

Doç. Dr. Zümra Atalay  IMA’nın (International Mindfulness Based Association) düzenlediği MBSR eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 

Mindfulness Programı Hakkında

  • Toplam 8 hafta sürer. Haftada 2.5  saat yapılır.
  • 6. haftada 6 saatlik sessizlik günü vardır.
  • Grup programıdır.
  • Haftalık oturumlar, zihinsel ve fiziksel standartlaştırılmış esas elementler gibi mindfulness (bilinçli farkındalık) egzersizlerini içerir.
  • Bunlar: “ dikkat”in otururken ya da uzanırken vücudun değişik parçalarından doğrudan gelen duyumlara yöneldiği beden taraması egzersizleri (diğer bir deyişle katılımcı bu duyumlarını herhangi bir amaca ulaşmayı denemeden gözlemler), dikkati nefese odaklayan zihinsel egzersizler, bedensel duyumların farkına varmaya odaklanan fiziksel egzersizlerdir.
  • Nefesi dikkat için bir çapa olarak kullanarak, günlük aktivitelerin tümüyle farkındalığını içerir.
  • Müdahalenin kökleri, eski Budist Vipassana (içgörü) ve Shamatha (odaklanma) meditasyonları ve yoga egzersizlerine dayanmaktadır. Ancak, dinsel amaç veya bağlanmalardan bağımsızdır.
  • Mindfulness uygulamalarına ve deneyimsel çalışmalara ek olarak psikoeğitim ve katılımcıların paylaşımları yoluyla stres, stres yönetimi ve bilinçli farkındalığın günlük durum ve kişilerarası iletişimde nasıl uygulandığı konularına açıklık getirilir.
  • Oturumlar dışında; ses kayıtları ve yönlendirilmiş egzersizler aracılığıyla, katılımcılar her gün 30-45 dakika uygulama yapmaya teşvik edilir (bunlar beden taramadı, nefese odaklanan bilinçli farkındalıkla oturma egzersizi ve aynı zamanda yoga esneme egzersizlerini içerir). Grup  10-30 katılımcıdan oluşur ve katılımcılar yapılan öngörüşme ile bilgilendirilip, programına uygunlukları belirlenir. 

Yaklaşan Eğitimlerimiz için tıklayın

Eğitime Katılmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz

İletişim Kutusu

0 + 1 = ?