Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (Mbsr) Nedir?

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR), mindfulness uygulamalarının sistematik olarak aşama aşama ilerlediği, bilimsel olarak desteklenmiş, meditasyon öğretileri dahilinde mindful olmayı öğretmeye odaklanan bir grup programıdır.

Bu program Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1979 yılında MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi Mindfulness Merkezi’nde hayata geçirilmiştir.

MBSR programı destekleyici, önleyici, tamamlayıcı veya yalnızca kendi başına bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu kapasiteyi günlük hayatımızla bütünleştirmek, yoğun bir şekilde fiziksel semptomlarla ve zor duygularla mücadele ederken dayanılabilecek bir kaynak sağlar. Önceleri sadece kronik ağrısı olan hastaları iyileştirmek, onların ağrılarını azaltmaktan ziyade, onların ağrı ile olan ilişki biçimlerini değiştirmek için hazırlanmış bir programdır. Daha sonraları ise stres, zorlayıcı durum ve duygularla baş etme amaçlı kullanılmıştır. 

Mindfulness’ı deneyimsel olarak anlamak MBSR uygulaması ile mümkündür. Mindfulness’ı anlamak istiyorsanız ve bu amaçla yolunuz MBSR’dan geçerse bu sizin için çok zenginleştirici olacak. Böylece Mindfulness bir kavram olarak kalmayacak, onu bir yaşantıya, bir deneyime dönüştürmeniz çok daha kolay olacak.

MBSR Kimler İçindir?

Öncelikli olarak günlük yaşamda bizi zorlayan duygu ve durumlarla ustaca ve bilgece baş etmek isteyen herkes için uygundur.

Bu programın katılımcısı olmak için herhangi bir ön koşul (meditasyon uygulayıcısı olmak, ruh sağlığı alanı çalışanı olmak, klinik tanıya sahip olmak, yaş, cinsiyet) yoktur.

Program şu anda Amerika’da ve Avrupa’daki birçok sağlık hizmeti enstitüsünde sunulmaktadır. Hedef gruplar; kronik fiziksel ağrıları, kanser ya da kaygı, depresyon, tükenmişlik yaşayan kişileri de içerir. Ayrıca program klinik olmayan öğrenci, terapist ve mahkum nufüslarına da uygulanmıştır.

MBSR Uygulayıcılarının Özellikleri

Öncelikle MBSR uygulayıcısının gerekli sertifikasyonlara sahip olması ve formasyon sürecinden geçmiş olması önemlidir. Bunun için de ön koşul olarak bir MBSR Programını, daha sonra da MBSR Eğitici Eğitmenliği Programını tamamlamış olması gerekir.

Fakat bu tek başına yeterli değildir…

Uygulayıcıların en önemli özelliği, kendi süreçlerinden geçen ve Mindfulness uygulamalarını formal ve informal şekilde yaşamlarında devam ettiren kişiler olmalarıdır, çünkü bir şey hakkında bahsetmek ile onu deneyimlemek birbirinden bambaşka şeylerdir. Anlamak için süreçlerden geçmek ve üzerinizde uygulamak gerekir.

Doç. Dr. Zümra Atalay  IMA’nın (International Mindfulness Based Association) düzenlediği MBSR eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 

MBSR Programı Hangi Durumlarda Kullanılır

Stres, zorlayıcı durum ve duygularla baş etme amaçlı kullanılır. MBSR programı destekleyici, önleyici, tamamlayıcı veya yalnızca kendisi başlı başına bir yöntem olarak kullanılabilir. Mindfulness öğrenilebilen bir beceridir. Bu beceriyi günlük hayatımızla bütünleştirmek, yoğun bir şekilde yaşanan fiziksel semptomlarla ve zor duygularla mücadele etmede bize kaynak sağlar.

Müdahale Nasıl Çalışır?

MBSR programı, stresi azaltmada ve duyguları düzenlemede bir öz-düzenleme yöntemi olarak bilinçli farkındalığın sistematik eğitimini sağlar. Program, kabul edici bir tutum yoluyla herhangi bir anda neler olduğunun daha da farkında olunmasını amaçlar. MBSR, insanlarda alışkanlık haline gelen negatif düşünceler, duygular ve davranış kalıplarından kaçınmaya yardım etmek amacıyla düzenlenmiştir. Onun yerine; artan farkındalık ve kabul etme ile bireylerin başa çıkma becerilerinin artmasına yardım eder. Bilinçli farkındalık eğitimi, beynin duygu düzenleme ve stres tepkisinden sorumlu bölgelerinde değişimlerle bağlantılıdır. Bu değişimler de, nefes alma, kalp atışı ve bağışıklık fonksiyonları gibi biyolojik süreçleri etkiler.

Süreç Nasıl İlerler?

Hafta Hafta MBSR Programı

MBSR programında her haftanın bir teması vardır. Her bir oturum 2,5 saat sürer. Bu süreçte bu temalar ve egzersizler üzerinde durulur. Egzersizlerin grup içinde paylaşılması önemlidir. Paylaşmak MBSR programında önemli bir süreçtir çünkü isimlendirmek, ehlileştirmektir. Egzersiz deneyimlerimizi karşımızdaki katılımcı ile paylaştığımızda, o deneyime verdiğimiz önem de artmış olur. Bazen anda yaşadığımız ufak bir deneyime çok önem vermeyiz. Bu yüzden deneyim hakkında konuşmak, o deneyime verdiğimiz önemi arttırır. Belki de değişim burada başlar, deneyimi anlatarak, onu ifade ederek…

Mindfulness Programı Hakkında

  • Grup programıdır.
  • Toplam 8 hafta sürer. Haftada 2.5  saat yapılır.
  • Altıncı haftada altı saat süren sessizlik günü vardır.
  • Haftalık oturumlar, zihinsel ve fiziksel standartlaştırılmış esas elementler gibi mindfulness (bilinçli farkındalık) egzersizlerini içerir.
  • Bunlar: “ dikkat”in otururken ya da uzanırken vücudun değişik parçalarından doğrudan gelen duyumlara yöneldiği beden taraması egzersizleri (diğer bir deyişle katılımcı bu duyumlarını herhangi bir amaca ulaşmayı denemeden gözlemler), dikkati nefese odaklayan zihinsel egzersizler, bedensel duyumların farkına varmaya odaklanan fiziksel egzersizlerdir.
  • Nefesi dikkat için bir çapa olarak kullanarak, günlük aktivitelerin tümüyle farkındalığını içerir.
  • Müdahalenin kökleri, eski Budist Vipassana (içgörü) ve Shamatha (odaklanma) meditasyonları ve yoga egzersizlerine dayanmaktadır. Ancak, dinsel amaç veya bağlanmalardan bağımsızdır.
  • Mindfulness uygulamalarına ve deneyimsel çalışmalara ek olarak psikoeğitim ve katılımcıların paylaşımları yoluyla stres, stres yönetimi ve bilinçli farkındalığın günlük durum ve kişilerarası iletişimde nasıl uygulandığı konularına açıklık getirilir.
  • Oturumlar dışında; ses kayıtları ve yönlendirilmiş egzersizler aracılığıyla, katılımcılar her gün 30-45 dakika uygulama yapmaya teşvik edilir (bunlar beden taramadı, nefese odaklanan bilinçli farkındalıkla oturma egzersizi ve aynı zamanda yoga esneme egzersizlerini içerir). Grup  10-30 katılımcıdan oluşur ve katılımcılar yapılan öngörüşme ile bilgilendirilip, programına uygunlukları belirlenir. 

Yaklaşan Eğitimlerimiz için tıklayın

Eğitime Katılmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz

İletişim Kutusu

1 + 0 = ?