Mindfulness Uygulamaları

Burada verilen ses kayıtları programın içinde bir anlama sahiptir. Tek başlarına kullanılmaları yerine, bir bütün olarak ya MBSR, MBCT programlarına katılarak veya bu alana hizmet eden kitaplar rehberliğinde yapılmalıdır.

Formal mindfulness uygulamaları belirli bir zaman ayrılarak rehber eşliğinde veya kendi kendimize yapılan meditasyonlar, odaklanma egzersizleri gibi çalışmalardır. Formal uygulamalar Mindfulness’ı günlük yaşam geçirmemiz için önemlidir.

Beden taramasında katılımcılar dikkatlerini sırasıyla bedenlerinin farklı bölümlerine odaklarlar, yargılamadan her bölgede var olan hisleri fark ederler.

Oturma meditasyonunda katılımcılar nefes alıp verirken beliren hislerin farkındalığını bazal bir odaklanma olarak kullanırlar, bedenlerindeki diğer hisleri fark ederken çevrede sesler, düşünceler ve duygu düzeylerini dikkatin ön veya arka planına bilinçli bir biçimde alırlar.

Bütün çalışmalarda temel alınan şey “anda kalabilmektir”, uygulamalar yapılırken aslında anda kalma becerisini geliştiriyoruz. Diğer yönü ise bu yönlendirilmiş meditasyonlarda, hissettiğimiz her ne ise, doğru veya yanlışın olmamasıdır. Her ne olursa olsun hissettiklerimizi ya da hissedemediklerimizi şefkatli, yargısız ve açık bir farkındalıkla ele almaktır.

Bütün yönlendirmeler bu tutumları geliştirme, o anda yaşanan her ne varsa onu olduğu gibi algılayabilmek üzerinedir. Bu uygulamalar formal olan uygulamalardır; informal uygulamalar ise bütün bu öğrenilenlerin günlük yaşama uyarlanmasıdır.

Sesler ve Düşünceler Meditasyonu
<div class="title">Sesler ve Düşünceler Meditasyonu</div>
Üç Dakikalık Nefes Egzersizi
<div class="title">Üç Dakikalık Nefes Egzersizi</div>
Beden Taraması
<div class="title">Beden Taraması</div>
Oturma Meditasyonu
<div class="title">Oturma Meditasyonu</div>
Sayfanın başına dön