Burada verilen ses kayıtları programın içinde bir anlama sahiptir. Tek başlarına kullanılmaları yerine bir bütün olarak ya mbsr mbct programlarına katılarak ya da kitabım rehberliğinde yapılmalıdır.

Mindfulness formal uygulamaları belirli bir zaman ayrılarak sadece rehber eşliğinde veya kendi kendimize yapılan meditasyonlar, odaklanma egzersizleri gibi çalışmalardır. Formal egzersizler önemlidir çünkü onlar olmadan günlük yaşamımıza Mindfulness’ı geçirmemiz zor olabilir.

Beden taramasında katılımcılar dikkatlerini sırasıyla bedenlerinin farklı bölümlerine odaklarlar, yargılamadan her bölgede var olan hisleri fark ederler.

Oturma meditasyonunda katılımcılar nefes alıp verirken beliren hislerin farkındalığını bazal bir odaklanma olarak kullanırlar, bedenlerindeki diğer hisleri fark ederken çevrede sesler, düşünceler ve duygu düzeylerini dikkatin ön veya arka planına bilinçli bir biçimde alırlar.

Bütün çalışmalarda temel alınan şey ‘’anda kalabilmektir’’, uygulamalar yapılırken aslında anda kalma becerisini geliştiriyoruz. Diğer yönü ise bu yönlendirilmiş meditasyonlarda, hissettiğimiz her ne ise, doğru veya yanlışın olmamasıdır. Her ne olursa olsun hissettiklerimizi ya da hissedemediklerimizi şefkatli, yargısız  açık bir biçimde ele almaktır. Bütün yönlendirmeler bu tutumları geliştirme, o anda yaşanan her ne varsa onu olduğu gibi algılayabilmek üzerinedir. Bu egzersizler formal olan egzersizlerdir; informal egzersizler ise bütün bu öğrenilenlerin günlük yaşama uyarlanmasıdır.

Sesler ve Düşünceler Meditasyonu

Üç Dakikalık Nefes Egzersizi

Beden Taraması

Oturma Meditasyonu