Mindfulness ve Meditasyon

Meditasyon bir yapmama egzersizidir. Olayları oldukları gibi fark etmek amaçlanır. Bu, üzerine hiçbir şey koymadan bütün her şeyiyle şimdiki zamanda ve burada olmak, bir sonraki ana yansıtacağı saflığı ve tazeliği yakalamaktır.