Sosyal Sorumluluk

KULAKTAN KULAĞA MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK)
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Projenin Hedefi Nedir?

Bu proje Doç. Dr. Zümra Atalay tarafından farkındalığa ve şefkate en ihtiyacımız olan şu günlerde birbirimizle yardımlaşarak ayakta durmanın önemini kavramak, maddi karşılıklardan çok insani dokunuşlarda bulunmayı amaçlanarak hayata geçirilmiştir. Sosyal sorumluluk bilinci ile ilerleyen bu proje, bilinçli farkındalık konusunda eğitim sağlamanın yanında katılımcılara gönüllülük duygusunu aşılamayı amaçlamaktadır. Projenin temel konusu mindfulness (bilinçli farkındalık) yoluyla toplumun gelişimine ve iyi yönde dönüşümüne katkıda bulunmaktır.

Proje Ekibi Kimlerden Oluşur?

Projenin yöneticisi Doç. Dr. Zümra Atalay MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretim üyesidir. Temel çalışma alanı mindfulness ve mindfulness temelli yaklaşımlardır.Ayrıca IMA (International Mindfulness Based Approaches Association) ve EAMBA (European Associations of Mindfulness Based Approaches) uluslararası üyesidir.
Proje ekibi yapılan duyurularla başvuran gönüllüler arasından mülakatla seçilen ruh sağlığı alanı çalışanları ve öğrencileri tarafından oluşmaktadır.

Kulaktan Kulağa Mindfulness Projesinin Süreci

Kulaktan kulağa mindfulness projesi iki adımdan oluşmuştur; birinci aşama olan “öğreterek öğren” mindfulness hakkında teorik ve uygulamaya dayalı eğitim alan katılımcıların her hafta öğrendiklerini iki kişiye anlatmalarını kapsayan sekiz aylık bir eğitim sürecini içermektedir. Zümra Atalay tarafından her hafta gönüllülere mindfulness teorik ve pratik eğitimleri verilmiştir. Aynı zamanda bu aşamada bilgi kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştır. İkinci aşama olan “harekete geç” adımında kurs sonunda hazırlanan bitirme projesiyle katılımcıların öğrendiklerinden yola çıkarak bir sivil toplum kuruluşunda uygulanmak üzere 6-8 haftalık bir eğitim oluşturmaları hedeflenmiştir.

Programın Uygulandığı Sivil Toplum Kuruluşları

Aura Psikoterapi Merkezi – Otistikler Derneği, Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Vakfı (ÇAGEV), AFS Gönüllüleri Derneği, Metin Sabancı Serebral Palsi Okulu, Engelli Kadın Basketbol Takımı olmak ve SPOD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği olmak üzere altı kurumda eğitimler devam etmektedir.

Bilinçli olarak farkında olduğumuz zaman dikkatimiz geçmiş ve gelecekle meşgul değildir, şu anda olanı yargılamaz veya inkar etmeyiz, tamamıyla şimdiki andayızdır (Germer, 2005). Bunu her an yaşantılarımızın farkında olmamız ve zihnimizin nasıl gereksiz kaygılar yarattığını anlamamız için içgörü kazanmamızı sağlayarak gerçekleştirir (Siegel, 2010).

Siz de “kulaktan kulağa” desteğinizle daha çok kişinin hayatına dokunmamıza aracı olabilirsiniz!

Sayfanın başına dön