Özgeçmiş

Prof.Dr. Zümra Atalay

Doçentlik Tarihi: Eylül 2014

Doktora Tezi ve Danışmanı:

Üniversite Öğrencilerinin Öz-anlayış Düzeylerinin Bilinçli-farkındalık, Kişilik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

– Prof. Dr. Coşkun Arslan

– Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Yönetilen Yüksek Lisans Dersleri

 • Aslin Oluk Baltalayan (2012) Yaşlı Hasta Yakınlarına Bakım Veren Kadınların Bakım Yüklerinin ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
 • Özlem Şen (2013) Psikosomatik Deri Hastalığı (Üritriker, Seborid Dermatit, Nörodermatit) Tanısı Almış ve Almamış Kişilerde Stres, Bilinçli Farkındalık ve Öznel İyi Oluş Halleri Arasındaki İlişki
 • Kübra Saral (2013) Yetiştirme yurdunda Kalan Ergenlerin Stresle Başa Çıkma Tarzları Eğitim-Öğretim yaşantılarında Stresle Başa Çıkma ve Sosyal karşılaştırma Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Talip Tarhan (2013) Ergenlerde Depresyon Düzeylerinin internet Kullanım Amaçları ve akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Projelerde Yaptığı Görevler 

 • TÜBİTAK 115K450 nolu “Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve özyeterlikleri üzerindeki etkisi” başlıklı 1001  projesinde yürütücülük
 • TÜBİTAK bursu ile University of Rochester  da visiting scholar (ziyaretci akademisyen) olarak Department of Clinical and Social Sciences in Psychology “Mindfulness And Psychological Needs: A Cross-Cultural Comparison” başlıklı proje kapsamında Amerika Birleşik Devletlerinde bulundu.
 • TÜBİTAK 108K303 “Suç İşlemiş ve Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinde bursiyer olarak çalıştı.

 

İdari Görevler 

 • MEF Üniversitesi – Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanlığı
 • Arel Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2011-2013)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • EAMBA European Associations of Mindfulness based Approaches
 • KDTD Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

 • Erford B.T., Jackson, J., Bardhoshi, G., Duncan, K. & Atalay, Z. (2017): Selecting Suicide Ideation Assessment Instruments: A Meta-Analytic Review, Measurement and Evaluation in Counseling and Development Articles in Refereed Journals. 0(0) : 1-18.
 • Atalay Z., Aydın U., Bulgan G., Taylan R. D., Ozguluk B. (2017)Bilinçli-Farkındalık Temelli Öz-yeterlik Ölçeği-Yenilenmiş: Türkiye Uyarlama Çalışması (BFÖÖ-Y). Elementary Education Online, 16(4), 1803-1815.
 • Bardhoshi, G., Erford B. T., Sherman M. F., Atalay Z. (2017). Brief Psychometric Analysis of the Self-Evaluation Scale–Parent Report (SES–P). Counseling Outcome Research and Evaluation, 0 (0): 1-15
 • Minnich, A.; Erford, B.; Bardhoshi, G.; Atalay, Z; Chang, C.; Muller, L. (in press). (2017): Systematic Evaluation of Psychometric Characteristics of the SMAST-13 and b-MAST-10, Journal of Counseling & Development.
 • Minnich A., Erford B. T., Bardhoshi G., Atalay Z. (in press). Systematic Review of the Michigan Alcohol Screening Test (MAST). Journal of counseling and development.
 • Cömert, I. T., Özyeşil, Z. A., & Özgülük, S. B. (2016). Satisfaction with Life, Meaning in Life, Sad Childhood Experiences, and Psychological Symptoms among Turkish Students. Psychological Reports, 118(1), 236-250. doi:10.1177/0033294115626634
 • Totan, T., . Özyeşil, Z. , Deniz, M. E  (2014) Importance of Rural and Urban Life in Interaction of Social and Emotional Learning of Positive and Negative Social Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice.
 • Özyeşil, Z.,Oluk, A., Cakmak, D. (2013) Yaşlı hastalara bakım verme yükünün durumluk-sürekli kaygıyı yordama düzeyi. Anadolu Psikiyatri Dergisi.
 • Özyeşil, Z. , Deniz, M. E, Kesici, Ş. (2013) Mindfulness and five factor personality as predictors of humor. Studia Psychologica,55 (1), 33-45.
 • Özyeşil, Z. (2012). Five factor personality traits as predictor of trait anger and anger expression. Education and Science, 37 (163), 322-332.
 • Doğan, A., Deniz, M. E., Odabaş, H., Özyeşil, Z. & Özgirgin, N. (2012). Job and life satisfaction of the medical staff in rehabilitation centers. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 58, 16-21.
 • Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş. & Deniz, M. E. (2011). Adaptation of the mindful attention awareness scale to Turkish. Education and Science, 36 (160), 224-235.
 • Deniz, M. E., Öztürk, A., Turan, D. E. & Özyeşil, Z. (2009).   Evaluation of depression with respect to different social skill levels: A Turkish study. Social Behavior and Personality: An International Journal. 37 (7), 881 – 888.
 • Hamarta E., Ozyesil, Z., Deniz E., Dilmac, B. (2013)The prediction level of mindfulness and locus of control on subjective well-being. International Journal of Academic Research. International Journal of Acedemic Research, 5(2), 145-150.
 • Kesici, S., Ozyesil, Z., Deniz, M. E. (In press) The investigation of the relationship between the attachment styles and social anxiety levels of the university students. Energy Education Science and Technology Part B.
 • Deniz, M. E, Karakus, O., Tras, Z., Eldeleklioglu, J., Ozyesil, Z., Hamarta, E., (2013) Parental attitude Percieved by University Students as predictors of sujective well-being and life satisfaction. Psychology, 4(3), 169-173.
 • Ozyesil, Z. (2012). The prediction level of self-esteem on humor style and positive-negative affect. Psychology.
 • Özyeşil, Z. (2012). Mindfulness and psychological needs: A cross-cultural comparison. Elementary Education Online, 11 (1), 151-160.
 • Deniz, M. E., Yorgancı, Z. & Özyeşil, Z. (2009). A Research on investigating the trait anxiety and depression levels of the students with learning disabilities. Elementary Education Online, 7(3), 578-599.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

 • Arslan, C., Hamarta, E., Üre, Ö. & Özyeşil, Z. (2010). An investigation of loneliness and perfectionism in university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 814–818.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık):  Şimdi ve Burada (2018).  Psikonet Yayıncılık, İstanbul.
 • Özyeşil, Z. (2012). Öğrenme Güçlüğü (Editör: S. Sunay Yıldırım Doğru). Öğrenme Güçlüğü Nedir? Öğrenme Güçlüğünün Tarihçesi. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Özyeşil, Z. (2011). Özanlayış ve Bilinçli Farkındalık. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Deniz, M. E.; Arslan, C.; Özyeşil, Z. ve İzmirli, M. (2012). Öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif-pozitif duygu: Türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 428 – 446.
 • Arslan, C.; Hamarta, E.; Özyeşil, Z. ve Saygın, Y. (2011). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın kimlik statüleri açısından incelenmesi. AKEF Dergisi, 31, 89-99.
 • Hamarta, E., Arslan, C., Saygın, Y. & Özyeşil, Z. (2009). An analysis of coping with stress approaches of university students with respect to their self esteem and irrational beliefs. Journal of Values Education, 7 (18), 25-42.

Uluslararasi Bildiriler

 • Introduction to MBSR and MBCT. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), September 15, 2017, Ljubljana.
 • Cultural Considerations and Questions on Mindfulness- Based Psychotherapy Approaches. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), September 15, 2017, Ljubljana.
 • Exploring the pedagogy in the MBIs. Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) Conference, Bangor University. July 11, 2017, North Wales.
 • Ozyesil, Z. (2015) Mindfulness and Empathy as Predictors of Depression Anxiety Stress. 2015 Mindfulness in Society conference, Bangor University/Wales , July3-7.
 • Ozyesil, Z. and Ogel, K. (2013) The Effects of a Mindfulness and Acceptance Based (Education) Program on University Students’ Perceived Stress and Test Anxiety.First International conference on Mindfulness, Sapianza University of Rome, May 8-12 2013
 • Niemiec, C.P., Ahmad, I., Cheng, Y., Hamarta, E., Özyesil, Z., & Yu, S-H. (2012, April). Provision of choice and grade focus in the written narratives of students from four countries. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Vancouver, Canada.
 • Deniz, M. E., Arslan, C., Özyesil, Z., and İzmirli, M. (2009). Self compassion, life satisfaction, negative and positive affect: a cross-cultural comparison. First International Congress of Educational Research, May 1-3 2009, Çanakkale, Turkey.
 • Erozkan, A., Hamarta, E., Deniz, M. E., Özyesil, Z., and Ata, S. (2009). The parenting styles bases of rejection sensitivity and self-compassion: an investigation with Turkish university students. First International Congress of Educational Research, May 1-3 2009, Çanakkale, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • Özyeşil, Z. (2014). Farkındalık Okulda: Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Farkındalık ve Öz-Anlayış (Compassion) Programı. ICEC uluslararası eğitim ve danışma 3. Uluslarası Kongresi İSTANBUL
 • Özyeşil, Z. (2013). Farkındalık Okulda: Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Farkındalık ve Öz-Anlayış (Compassion) Programı. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi İSTANBUL
 • Özyeşil, Z. (2011). Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik İhtiyaçlar: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Arslan, C., Hamarta, E., Özyeşil, Z. ve Saygın, Y. (2009). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Kimlik Statüleri Açısından İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Hamarta, E., Arslan, C., Saygın, Y. ve Özyeşil, Z. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının, Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Açısından İncelenmesi. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir

Düzenlediği Sempozyumlar/Konferanslar

 • Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve Şefkat. II. Farkındalık (Mindfulness) Terapisi Sempozyumu. 22 Nisan 2017, İstanbul.
 • Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) ve Mindfulness Temelli Stress Azaltma Programları (MBSR). II. Farkındalık (Mindfulness) Terapisi Sempozyumu. 22 Nisan 2017, İstanbul.
 • Bilinçli Farkındalık (Mindfulness). I. Farkındalık (Mindfulness) Terapisi Sempozyumu. 27 Mart 2016, İstanbul.

Katıldığı Seminerler ve Eğitimler

 • Mindfulness Based Cognitive Therapy, Oxford Mindfulness Center, Mindfulness in the 21st Century by Mark Williams and Chris Cullen. 23-28 August 2015
 • IMA (International Mindfulness Based Aproaches Association) Mindfulnes Based Stress Reduction and Mindfulness Based Cognitive Therapy Teachers Training Course. Oslo Norway, 400 hr 2014-2015.
 • Bangor University Mindfulness in workplace workshop by Philppe Goldin2015
 • Bangor University compassionate living workshop By Fritz Koster 2015
 • Acceptance comittment therapy two days workshop by Kelly Wilson 2013
 • Silent Mindfulness-based stress reduction retreat 12-19 October 2013 Dechen Chöling France by Mathias Pongracz
 • Mindfulness-based Cognitive Therapy, Aclinical and research update presented by Mark A. Lau, Andrea Grabovac workshop Sapienza University of Rome 8th May 2013 8 hours
 • Psikanalize Giriş Seminerleri Ekim 2012-Mayıs 2013 14 oturum (42 saat) teorik bilgi
 • Psikanalize Giriş Seminerleri Ekim 2012-Mayıs 2013 14 oturum (42 saat) vaka çalışmaları
 • Basic Body Awareness Therapy (BBAT 1/ BBAT/ A) 30 Agustos- 3 Eylul 2012 Theory and Practice 40 Hours by Amanda Lundvik Gyllensten
 • A Training Program in Family Counseling 4th May 2013 6 hours by Brian Canfield ICEC 2nd International Counseling and Education Conference
 • MMPI (Minnesota çok yönlü kişilik envanteri) uygulama eğitimi
 • 10-12 Aralık 2010, “Psikolojik Danışmanlar İçin Araçlar”, III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.
 • 15 Agustos-15 Kasım 2010 “Human Motivation Research Group” University of Rochester Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, ABD.
 • 21-23 Ekim 2009 “Kognitif Davranışçı Terapiler: Temel Teknikler- I-II” Atölye Çalışmasına katılmıştır.
 • 16-17 Mayıs 2009 “Oyun Terapisi” Eğitimine Katılmıştır.
 • 30-31 Mayıs 2009 “Çocuklarla Psikolojik Danışmada Bilişsel-Davranışçı Teknikler ve Yaratıcı Etkinlikler” Eğitimine Katılmıştı
 • 18-20 Haziran 2008 “Krize Müdahale” Atölye Çalışmasına katılmıştır.
Sayfanın başına dön